EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

< กลับไปหน้าหลัก

แผนกิจกรรมทั้งหมดที่ครูแบ่งปัน

รอบรั้วโรงเรียน สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 10-05-2022 23:38

กิจกรรมเสริมประสบการณ์(หน่วยรู้รอบปลอดภัย) สำหรับวัย/ช่วงชั้น: ระดับชั้นอนุบาล 3 สร้างเมื่อ 10-05-2022 21:39

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่อง ครอบครัวของฉัน สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 10-05-2022 16:01

ร่างกายของเรา สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 10-05-2022 01:09

ศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล3 สร้างเมื่อ 09-05-2022 22:25

เสริมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 09-05-2022 20:35

อาหารดีมีประโยน์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 09-05-2022 15:09

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (อาหารดีมีประโยชน์) สำหรับวัย/ช่วงชั้น: ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สร้างเมื่อ 08-05-2022 16:56

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (สีสันสดใส) สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 08-05-2022 12:24

ประดิษฐ์กล่องแยกขยะ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 07-05-2022 23:11

น้ำเปลี่ยนสีรสชาติดี สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล3 สร้างเมื่อ 06-05-2022 19:07

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 สร้างเมื่อ 06-05-2022 17:41

ศิลปะหรรษา สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อ.3 สร้างเมื่อ 06-05-2022 11:33

เครื่องกรองน้ำ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 05-05-2022 17:45

สานสัมพันธ์ครอบครัว สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล2 สร้างเมื่อ 04-05-2022 11:32

ผลไม้คลายร้อน สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล2 สร้างเมื่อ 03-05-2022 13:07

เสริมประสบการณ์(ต้นไม้ที่รัก) สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปีที่ 2 สร้างเมื่อ 03-05-2022 11:23

เรือน้อย สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 03-05-2022 11:09

เกมการศึกษา สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 02-05-2022 22:12

การทำสีผสมอาหารจากพืช สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 02-05-2022 16:20

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 02-05-2022 13:59

ศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล2 สร้างเมื่อ 02-05-2022 13:18

เสริมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 02-05-2022 09:41

ใบไม้ลายสวย สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล2 สร้างเมื่อ 30-04-2022 13:02

เสริมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 29-04-2022 18:38

เสริมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 29-04-2022 16:04

ผลไม้รวม สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 26-04-2022 16:05

ปลอดภัยไว้ก่อน สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 26-04-2022 14:12

กิจกรรมสร้างสรรค์ครอบครัวของฉัน สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล2 สร้างเมื่อ 24-04-2022 11:54

สร้างสีสวยด้วยมือเรา สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล2 สร้างเมื่อ 23-04-2022 17:25

การพับรถกระดาษ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 23-04-2022 13:46

เสริมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 22-04-2022 14:03

เคลื่อนไหวร่างกาย สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล2 สร้างเมื่อ 22-04-2022 09:27

เสริมประสบการณ์ การทำเคารพผู้ใหญ่ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล2 / 4ขวบ สร้างเมื่อ 21-04-2022 18:45

ศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล3 สร้างเมื่อ 21-04-2022 15:44

กิจกรรมสร้างสรรค์ เรื่องครอบครัว สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 21-04-2022 15:34

เสริมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อ.3 สร้างเมื่อ 21-04-2022 13:33

อาหารดีมีประโยชน์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: ระดับชั้นอนุบาลปีที่2 สร้างเมื่อ 21-04-2022 12:57

กิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 21-04-2022 12:46

เคลื่อนไหวและจังหวะ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 19-04-2022 13:51

เคลื่อนไหวและจังหวะ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 19-04-2022 13:51

พิมพ์ภาพจากปลายนิ้วมือ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อ.3 สร้างเมื่อ 08-04-2022 20:59

กิจกรรมเคลื่อนไหว สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล1 สร้างเมื่อ 08-04-2022 19:10

เสรมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล1 สร้างเมื่อ 08-04-2022 15:03

อาหารดีมีประโยชน์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล3 สร้างเมื่อ 08-04-2022 14:52

การเตะบอล สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปีที่ 3 ( 5-6 ขวบ ) สร้างเมื่อ 08-04-2022 14:46

เสริมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 08-04-2022 14:28

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล1 สร้างเมื่อ 08-04-2022 14:24

เล่นน้ำเล่นทราย สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปีที่ 3 สร้างเมื่อ 08-04-2022 14:00

การร่อนทราย สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 ขวบ สร้างเมื่อ 31-03-2022 16:52

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปีที่ 3 สร้างเมื่อ 25-03-2022 16:54

เสริมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: 2-3 สร้างเมื่อ 25-03-2022 14:47

สุรา...อันตราย สำหรับวัย/ช่วงชั้น: 2-3 ขวบ สร้างเมื่อ 25-03-2022 14:38

เคลื่อนไหวและจังหวะ ประกอบเพลง นกสำลักควัน สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อ.1 (2-3 ขวบ) สร้างเมื่อ 25-03-2022 12:14

กิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 23-03-2022 16:00

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล2 สร้างเมื่อ 20-03-2022 18:08

เสริมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปฐมวัย สร้างเมื่อ 18-03-2022 15:26

แม่เหล็ก สำหรับวัย/ช่วงชั้น: 3-4 ปี สร้างเมื่อ 18-03-2022 14:57

การคีบแยกแยะ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปีที่2 สร้างเมื่อ 18-03-2022 12:39

การทำความเคารพผู้ใหญ่ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: ระดับอนุบาลปีที่ 1 สร้างเมื่อ 18-03-2022 12:32

การไหว้ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: 3-5 ปี สร้างเมื่อ 18-03-2022 12:31

การทำความเคารพผู้ใหญ่ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 1 สร้างเมื่อ 18-03-2022 12:16

การทำความเคารพผูัใหญ่ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: ระดับชั้นอนุบาล2 อายุ 4 - 5 ปี สร้างเมื่อ 18-03-2022 12:09

การร้อยลูกปัดขนาดเล็ก สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล3 สร้างเมื่อ 18-03-2022 12:00

บทบาทสมมติ : หัวผักกาดยักษ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อ.3 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:59

เสริมประสบการณ์(ในวงกลม) สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล3ขวบ สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:58

ของเล่นแสนสนุก สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:56

ลูกข่างหลากสี สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปีที่ 3 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:53

เสรมประสบการณ์ (ใวงกลม) สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อุบาลปีที ๑ สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:49

หนูทำได้ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล1-3 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:38

ในวงกลม สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปีที่ 2 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:38

การทำความเคารพผู้ใหญ่ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:37

ร่างกายของฉัน สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล3/5ขวบ สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:37

ครูผู้ช่วยตัวน้อย สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:36

ผลไม้แสนอร่อย สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 1 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:36

ผ้าปูที่นอนแสนสนุก สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:34

สร้างสีสวยด้วยต้นไม้ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล2 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:34

เสริมประสบการณ์ (ในวงกลม) สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปีที่ 1 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:31

เสริมประสบการณ์(เรื่องการทำความเคารพผู้ใหญ่) สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อ.1 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:31

การทำความเคารพผู้ใหญ่ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปีที่1 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:31

การเคารพกันและกัน สำหรับวัย/ช่วงชั้น: ระดับอนุบาล 1 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:30

น้ำหนักผลไม้ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อ 3 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:30

เสริมประสบการณ์เรื่อง หนัก-เบา สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:29

เสริมปะสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:29

เสริมประสบการณ์ ( ในวงกลม) การทำความเคารพ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล /2 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:28

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปีที่ 1 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:25

เสริมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล ปีที่1 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:25

หนูทำได้ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปีที่ 3 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:25

หนูน้อยคู่คุณธรรม สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปีที่ 3 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:25

กรรไกรตัดกระดาษ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อ.2 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:23

โดมิโน่สี สำหรับวัย/ช่วงชั้น: ระดับชั้นอนุบาลปีที่2 (4-5) สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:21

สนุกกับผ้า สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:21

การทำความเคารพผู้ใหญ่ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:20

ปลูกผักบุ้งกันเถอะ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:17

เสริมประสบการณ์ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:17

การรู้จักทำความเคารพ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล1 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:17

แปลงร่างกันเถอะ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล2 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:15

เสริมประสบการณ์ (ในวงกลม) สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปีที่1 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:14

มารยาทไทย การทำความเคารพผู้ใหญ่ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล1 สร้างเมื่อ 18-03-2022 11:04

โอะหล่ะหนอน้องเอย สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 สร้างเมื่อ 18-03-2022 10:37

การตักด้วยช้อนขนาดเล็ก สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปีที่ 2 สร้างเมื่อ 18-03-2022 10:35

ลูกข่างหลากสี สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล3 สร้างเมื่อ 18-03-2022 10:11

มาปลูกต้นไม้กันเถอะ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาลปีที่ 3 สร้างเมื่อ 18-03-2022 09:12

ลูกข่างหลากสี สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 2 อายุ 4-5ขวบ สร้างเมื่อ 14-03-2022 21:44

สวนผักหลังห้องเรียนบัวตอง สำหรับวัย/ช่วงชั้น: เตรียมความพร้อมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สร้างเมื่อ 12-03-2022 12:09

มาปลูกต้นไม้กันเถอะ สำหรับวัย/ช่วงชั้น: อนุบาล 3 สร้างเมื่อ 01-11-2021 23:48

บ้านของเรา สำหรับวัย/ช่วงชั้น: 5 ขวบ สร้างเมื่อ 01-11-2021 14:50